SeaMed

czym jest...
implantologia?

Implantologia to dziedzina stomatologii, która skupia się na eliminowaniu braków zębowych w szczęce lub żuchwie przy pomocy implantów. Sam implant ma postać drobnych rozmiarów śruby, która umieszczana jest bezpośrednio w miejscu powstałego ubytku w uzębieniu. Po wszczepieniu stanowi on substytut brakującego korzenia zęba i zatrzymuje bardzo niebezpieczny proces, jakim jest resorpcja, czyli zanik kości. Dzięki implantologii pacjent może na nowo cieszyć się pełną funkcjonalnością narządu żucia oraz estetyką pełnego uzębienia.

Implanty można stosować zarówno przy braku jednego, kilku, jak i całego uzębienia. Implanty pomogą przywrócić estetyczny uśmiech oraz pozwolą na uniknięcie chorób spowodowanych lukami. Dodatkowo nie obciążają koron sąsiadujących.

W gdańskim gabinecie Seamed jesteśmy w stanie nie tylko wszczepić sam implant, lecz również stworzyć odpowiednie warunki do implantacji oraz wykonać wysokiej klasy odbudowę protetyczną na fundamencie z implantu.

wszczepianie implantu

1.
Wszczepienie implantu stomatologicznego to proces rozpoczynający się od konsultacji implantologicznej. Na jej podstawie możliwe będzie rozwianie wszystkich wątpliwości co do samego zabiegu oraz uzyskanie informacji niezbędnych do poznania ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Szczególną uwagę implantologa zwrócą potencjalne choroby serca, płuc, wątroby czy nerek. Konieczne będzie również wykonanie tomografii komputerowej, pozwalającej między innymi na sprawdzenie ilości oraz jakości tkanki kostnej, mającej stanowić podłoże do wszczepienia implantu.

Możliwe jest wkręcenie śruby gojącej przyspieszającej proces gojenia. Przy jej aplikacji, implantolog dokonuje także wymodelowania dziąsła pod dalszą odbudowę protetyczną w jamie ustnej pacjenta.

2.
Dopiero wtedy możliwe jest zaplanowanie leczenia implantologicznego, wraz z potencjalnymi kosztami leczenia. Implantolog dokonuje rozcięcia błony śluzowej jamy ustnej i odsłania kość, w której ma zostać umieszczony implant. W tym miejscu konieczne jest wywiercenie drobnego otworu i wkręcenie w niego implantu. Czynność ta rozpoczyna proces osteointegracji czyli zrastania się implantu z kością. Dzięki temu implant ustabilizuje się i zastąpi korzeń zęba. Po zakończeniu tego procesu (zwykle trwa on 3 miesiące),.

odbudowa zęba na implancie

Po wszczepieniu implantu stomatologicznego, jego osteointegracji i zagojeniu rany możliwe jest rozpoczęcie odbudowy zęba na jego podstawie. Odbudowa zęba przebiega na podstawie specjalnego łącznika, na którym osadzana jest korona lub most. Ząb oparty na wszczepie zapewnia bardzo wysoki poziom stabilności.

Stomatolog planuje wykorzystanie uzupełnienia protetycznego na podstawie potrzeb pacjenta i unikalnych warunków panujących w jamie ustnej. Stomatolog pobiera wyciski uzębienia i na ich podstawie wykonuje uzupełnienie protetyczne. Dzięki temu możliwe jest zakończenie leczenia.

sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości jest zabiegiem zalecanym w momencie, gdy ilość i jakość tkanki kostnej w miejscu potencjalnego wszczepienia implantu. Jej brak wynika często z postępującego już przez dłuższy czas procesu zaniku kości. We współczesnej stomatologii, sterowanej regeneracji kości, przy pomocy specjalnych preparatów kościozastępczych tworzona jest podstawa dla regenerowaniu tkanki w szczęce i żuchwie pacjenta.

Celem procesu jest wytworzenie wystarczającej ilości tkanki kostnej, tak aby możliwe było wprowadzenie wszczepu, jakim jest implant. Bez podjęcia tego kroku implant mógłby nie tyle, co nie wykazywać się dostateczną stabilnością po jego umieszczeniu w jamie ustnej, ale też jego funkcjonalność czy też estetyka pozostawiałyby sporo do życzenia.

Decyzję o podjęciu zabiegu sterowanej regeneracji kości podejmuje się na podstawie zdjęć radiologicznych wykonywanych z wykorzystaniem tomografu komputerowego.

podniesienie dna zatoki szczękowej

Innym zabiegiem wykonywanym w przypadku niedostatecznej ilości i grubości tkanki kostnej w jamie ustnej i zatoki szczękowej jest podniesienie dna zatoki szczękowej. Konieczność podniesienia dna zatoki jest czasami konieczne w przypadku odbudowy protetycznej z wykorzystaniem implantów. Spośród sposobów wykonania tego zabiegu wyróżniamy metodę otwartą oraz zamkniętą.

Metoda otwarta jest bardziej inwazyjna i wymaga uzyskania dostępu do zatoki szczękowej przez chirurga od strony przedsionka jamy ustnej. Po osiągnięciu tego celu, kość zostaje oddzielona od błony śluzowej zatoki, a w tym miejscu zostaje umieszczony materiał kościozastępczy. Natomiast metoda zamknięta tego zabiegu polega na wytworzeniu dostępu do zatoki szczękowej od strony wyrostka zębodołowego, co zdecydowanie zmniejsza inwazyjność zabiegu. Dzięki podniesieniu dna zatoki szczękowej możliwe jest efektywne zastosowanie implantu stomatologicznego.

Zdrowy uśmiech
Zarejestruj się online!

  Stwórz swój idealny wizerunek i umów się na wizytę

  Sprawdź komentarze

  Opinie

  Nasz gabinet to miejsce, w którym pracujemy jako zgrany zespół wykorzystując doświadczenie, wiedzę i nowoczesny sprzęt. Zależy nam na wysokiej jakości usług i na budowaniu dobrych relacji i zaufaniu pacjentów.

  Znanylekarz.pl

  umów wizytę